Index | Zaproponuj hasło | Obecnie mamy [132] haseł |

SŁOWNIK ROZWADOWA I OKOLIC ver. 0.8

Redaguje i programuje: Marek Ziemba


Wojnar Jan - Autor hasła:
w zakonie o. Alojzy, ur. 11 VIII 1908 Kombornia, obecnie w woj. krośnieńskim, zmarł w 2004 r. Syn Antoniego i Moniki Kielar. Uczył się w gimnazjum humanistycznym w Brzozowie i Krośnie. Do kapucynów komisariatu krakowskiego wstąpił 20 VIII 1924 w Sędziszowie Młp. Śluby proste złożył 21 VIII 1925 tamże, uroczyste 8 IX 1929 w Krakowie. Maturę państwową złożył jako eksternista 24 V 1928 w Nisku. Filozofię studiował u franciszkanów w Krakowie i w Studium Fil.-Teol. 00. Kapucynów 1925-1928 w Krakowie. Pierwszy kurs teologii ukończył u kapucynów w Krakowie, a następnie w Rzymie studiował teologię dogmatyczną w Gregorianum 1929-1933. Licencjat otrzymał na podstawie pracy Anatematyzmy iw. Cyryla Aleksandryjskiego. Ponadto studiował wymowę kościelną, śpiew gregoriański i język hebrajski. Święcenia kapłańskie przyjął 26 III 1932 w Rzymie z rąk kard. Marchetti Serraggiani. Po powrocie do kraju prowadził wykłady z teologii dogmatycznej, patrologii, historii zakonu, duszpasterstwa trzeciego zakonu i ćwiczenia śpiewu kościelnego w Studium Fil.-Teol. 00. Kapucynów w Krakowie, Sędziszowie i Rozwadowie 1933-1970. Założył i redagował miesięcznik społeczno-franciszkański Pokój i Dobro 1937-1939, a od 1939 (nr 1-7) dwutygodnik, wraz z dodatkiem duszpasterskim Bóg mój i Wszystko 1937-1938 i dodatkiem Pokój i Dobro dla Młodzieży 1939. Zredagował ostatni numer Wiadomości Tercjarskich w 1939, który już nie dostał się do rąk czytelników. Kierował drukarnią Pokój i Dobro oraz wydał szereg pozycji o różnej treści. Dnia 3 września 1939 wygłosił ostatnie kazanie (w zastępstwie ks. F. Machaya) w rozgłośni Polskiego Radia w Krakowie. Był gwardianem klasztoru krakowskiego 1945-1947. Od 1953 pełnił obowiązki prefekta studiów. Sprawował urząd kuratora i wizytatora zgromadzeń zakonnych Braci Albertynów i SS. Duchaczek 1955-1964. Urząd prowincjała prowincji krakowskiej pełnił 1947-1950, 1959-1961, 1961-1964. Uczestniczył w kapitułach generalnych w Rzymie 1964, 196811970. Jako członek komisji ustawodawczej współpracował w odnowie Konstytucji zakonu. Na stanowisku asystenta prowincjalnego Trzeciego Zakonu pracował 1970-1973. W charakterze kaznodziei i misjonarza przeprowadził około 80 serii misji i rekolekcji parafialnych oraz szereg rekolekcji dla zgromadzeń zakonnych. W okresie pełnienia urzędu prowincjalskiego dążył do integracji prowincji pod względem organizacyjnym, terytorialnym i personalnym. Zajął się ustaleniem i organizacją placówek duszpasterskich oraz zespole niem alumnów prowincji w większych ośrodkach zakonnych i duszpasterskich. Zlikwidował kilka placówek duszpasterskich, w tym placówkę w Bolkowie, w archidiecezji wrocławskiej. W porozumieniu z administratorami apostolskimi postanowił odwołać do klasztorów księży pracujących jako wikarzy w parafiach dla odnowy życia zakonnego. Dla wzmocnienia ducha jedności zakonnej opracował i wydał Rocznik (por. Bibliogr. podm. nr 54), który był jedyną próbą zwięzłego kompendium do historii zakonu. Wydał wiele zarządzeń dla wzmocnienia karności zakonnej. W czasie jego rządów nastąpiły wizytacje kanoniczne klasztorów i placówek z polecenia Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego. Nie przyniosły jednak spodziewanych wyników z powodu zamieszania pojęć w okresie przedsoborowym. Zaopiekował się Trzecim Zakonem i mianował w klasztorach delegatów do spraw Trzeciego Zakonu.
* Tagi: kultura | religia | osoba


---------------------
Powyższe hasło w publikacji tradycyjnej cytujemy następująco:
Wojnar Jan, hasło [w:] Marek Ziemba (red.), Słownik Rozwadowa i okolic, http://slownik.rozwadow.pl/s.php?i=s4bsrpqu6h, dane z dn. 21.02.2019.Wszelkie prawa zastrzeżone © portal Rozwadow.pl 2004-2019

Forum | PKP Rozwadów | Cmentarz Rozwadów | Rozwadowski Kram | Strona Socjologa | Mobilny Rozwadów | Kolejarski Rozwadów