Index | Zaproponuj hasło | Obecnie mamy [132] haseł |

SŁOWNIK ROZWADOWA I OKOLIC ver. 0.8

Redaguje i programuje: Marek Ziemba


Łapiński Jacek - Autor hasła: Marek Ziemba
ks., dr, urodzony 12 października 1959 w Stalowej Woli, parafia p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Rozwadowie. Swoją edukację rozpoczął w Szkole Podstawowej w Charzewicach (obecnie dzielnica Stalowej Woli) a następnie kontynuował ją w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli (klasa o profilu matematyczno-fizycznym). Dnia 1 czerwca 1978 w Stalowej Woli złożył egzamin maturalny (język polski, matematyka, fizyka, astronomia). Bezpośrednio po maturze podjął studia wyższe w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. W niecały miesiąc po wstąpieniu do Seminarium, został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w 54 Samodzielnym Batalionie Ratownictwa Terenowego, J.W. 4413 w Bartoszycach (od 26 października 1978 do 10 kwietnia 1980). Po zakończeniu służby wojskowej kontynuował przerwaną edukacje i formację do kapłaństwa w WSD w Przemyślu. Dnia 28 maja 1985 obronił pracę magisterską (temat: „Problematyka Omegi w teilhardyzmie”; promotor - ks. prof. dr hab. Czesław Stanisław Bartnik) na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i uzyskał stopień magistra teologii. Święcenia kapłańskie – z rąk J.E. ks. Bp Ignacego Tokarczuka, ordynariusza przemyskiego – przyjął w Przemyślu w dniu 24 czerwca 1985 roku. W okresie od czerwca 1985 do września 1989 pracował duszpastersko w diecezji przemyskiej pełniąc posługę wikariusza w parafiach: Ustrzyki Dolne (1985-1987), Rzeszów-Zalesie (1987-1989), Tarnobrzeg-Serbinów (lipiec-sierpień 1989). W październiku 1989 rozpoczął czteroletnie studia specjalistyczne na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (kierunek: Filozofia przyrody i Ochrona Środowiska). W 1992 roku - w związku z dokonanym przez papieża Jana Pawła II, nowym podziałem administracyjnym Kościoła Katolickiego w Polsce – kontynuując studia specjalistyczne w KUL-u – ekskardynował się z diecezji przemyskiej i przeszedł do pracy w diecezji sandomierskiej. W okresie od października 1992 do czerwca 1993 przebywał na zagranicznym stypendium naukowym w Internationale Akademiae für Philosophie w Schaan (Liechtenstein). Po ukończeniu studiów specjalistycznych w 1993 podjął tego samego roku studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (ukończył je w czerwcu 1995). We wrześniu 1995 Biskup Sandomierski udzielił mu nominacji na stanowisko wykładowcy w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu (pracuje tu do dnia dzisiejszego). W czasie swojej pracy w Seminarium prowadził bądź nadal prowadzi wykłady z przedmiotów: filozofia przyrody, logika, ogólna metodologia nauk, informatyka, środki społecznej komunikacji, ćwiczenia z metodyki pracy naukowej, proseminarium. W październiku 1995 uzyskał również powołanie na stanowisko wykładowcy w Instytucie Teologicznym im. W. Kadłubka w Sandomierzu gdzie do chwili obecnej wykłada filozofię przyrody, logikę i prowadzi seminarium naukowe. W okresie od 5 października 1995 do 26 czerwca 1998 pełnił funkcje Kierownika Diecezjalnego Studium Życia Rodziny w Sandomierzu. Dnia 26 lutego 1996 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (temat: „Cywilizacyjno-kulturowy fenomen Homo Faber”; promotor - ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba) i uzyskał tytuł naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii przyrody. Pracując w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu w roku akademickim 1997/1998 prowadził równocześnie wykłady z filozofii przyrody w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie. Posługę wykładowcy łączył z pracą administracyjną w Instytucie Teologicznym im. W. Kadłubka w Sandomierzu zajmując początkowo stanowisko Zastępcy Kierownika Instytutu (27 czerwca 1998 – 5 grudnia 1998) a następnie Kierownika Instytutu (5 grudnia 1998 - 18 sierpnia 1999). W okresie przygotowań do wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Sandomierzu sprawował funkcje Rzecznika Prasowego Diecezji Sandomierskiej (22 września 1998 – 30 czerwca 1999). Od listopada 1996 do kwietnia 1999 brał również udział w pracach II Synodu Diecezji Sandomierskiej (Komisja do spraw Posługi Słowa Bożego – Podkomisja Wychowania i Nauki Katolickiej). Udzielając się w Wyższym Seminarium Duchownym i Instytucie Teologicznym równocześnie wykłada (od 1 października 1998 aż do chwili obecnej) filozofię przyrody na Wydziale Przyrodniczym Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu. W październiku 1999 roku przeszedł do pracy naukowo-dydaktycznej na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Objął tam początkowo stanowisko asystenta (w Katedrze Kształtowania Krajobrazu) a od kwietnia 2001 – adiunkta (Katedra Ekologii Człowieka). Jego zajęcia dydaktyczne w KUL dla studentów Ochrony Środowiska i Architektury Krajobrazu obejmują wykłady z ewolucjonizmu, wykład monograficzny: Miejsce człowieka w przyrodzie oraz ćwiczenia z geologii. Od roku akademickiego 2004/2005 prowadzi także wykład: Podstawy ekologii humanistycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jego dotychczasowy (2005r) dorobek naukowy obejmuje około 35 opracowań, artykułów naukowych i recenzji z dziedziny ekologii człowieka, filozofii przyrody i filozofii techniki. Jest także współautorem 2 książek: Przyroda – tajemniczy kosmos (Sandomierz 2000) – książka popularno-naukowa oraz Rozwój myśli ekologicznej w Polsce i w Rosji – wybrane aspekty (Lublin 2005). Promotor kilku prac magisterskich i licencjackich.
* Tagi: nauka | osoba


---------------------
Powyższe hasło w publikacji tradycyjnej cytujemy następująco:
Marek Ziemba, Łapiński Jacek, hasło [w:] Marek Ziemba (red.), Słownik Rozwadowa i okolic, http://slownik.rozwadow.pl/s.php?i=s4nqi9lzsf, dane z dn. 21.02.2019.Wszelkie prawa zastrzeżone © portal Rozwadow.pl 2004-2019

Forum | PKP Rozwadów | Cmentarz Rozwadów | Rozwadowski Kram | Strona Socjologa | Mobilny Rozwadów | Kolejarski Rozwadów