Index | Zaproponuj hasło | Obecnie mamy [132] haseł |

SŁOWNIK ROZWADOWA I OKOLIC ver. 0.8

Redaguje i programuje: Marek Ziemba


Kotula Franciszek (1900-1983) - Autor hasła: Marek Ziemba
był wybitnym badaczem folkloru i kultury lasowiackiej. Badacz związany z regionem nadsańskim, w którym często bywał i prowadził różne badania. Urodził się w Głogowie Małopolskim w 1900 r. Od dziecka wykazywał zamiłowanie do kolekcjonowania starych rzeczy. Był nauczycielem historii, a także organizatorem Muzeum Ziemi Rzeszowskiej, którego został pierwszym kustoszem. W 1954 r. otrzymał tytuł docenta, a w 1967 powołano go do Komisji Historycznej PAN w Krakowie. Przez kilkadziesiąt lat swojej skrupulatnej pracy Franciszek Kotula zgromadził poważne archiwum. Składają się na nie liczne rękopisy, rysunki, fotografie i nagrania magnetofonowe. Kotula był także organizatorem obozów naukowo-badawczych. W związku z tymi badaniami powstało wiele publikacji. Pierwszą z nich było opracowanie "Prace i materiały z badań etnograficznych ośrodka mokrzyszowsko-grębowskiego w powiecie tarnobrzeskim", które powstało na podstawie terenowych badań etnograficznych przeprowadzanych od 1954 r. W książce tej omówiono ośrodek mokrzyszowsko-grębowski, jako jeden z ośrodków w grupie lasowiackiej, składający się z kilkunastu wsi i przysiółków, umownie tak nazwany od wsi Mokrzyszów i Grębów, stanowiacych jego centrum. Oprócz wielu książek, szkiców i opracowań związanych z Rzeszowem, warto wspomnieć o publikacjach dotyczących naszego rejonu. Są to: "Z Sandomierskiej Puszczy" (1962), czy też "Hej, leluja" (1970).
* Tagi: etnografia | nauka | osoba


---------------------
Powyższe hasło w publikacji tradycyjnej cytujemy następująco:
Marek Ziemba, Kotula Franciszek (1900-1983), hasło [w:] Marek Ziemba (red.), Słownik Rozwadowa i okolic, http://slownik.rozwadow.pl/s.php?i=sacwsrozjh, dane z dn. 21.02.2019.Wszelkie prawa zastrzeżone © portal Rozwadow.pl 2004-2019

Forum | PKP Rozwadów | Cmentarz Rozwadów | Rozwadowski Kram | Strona Socjologa | Mobilny Rozwadów | Kolejarski Rozwadów