Index | Zaproponuj hasło | Obecnie mamy [132] haseł |

SŁOWNIK ROZWADOWA I OKOLIC ver. 0.8

Redaguje i programuje: Marek Ziemba


Martynowicz Zenon (1880 - 1935) - Autor hasła: Marek Ziemba
Chemik, dyrektor Chemicznego Instytutu Badawczego w Warszawie. Ur. 14 XII w Rozwadowie w pow. tarnobrzeskim, był synem notariusza Jana i Eleonory ze Sługockich. Ukończył farmację we Lwowie w 1904 w stopniu mgra, w l. 1904-06 studiował chemię organiczną w Wiedniu u R. Liebena, Z. Exnera i R. Wettsteina, a w l. 1906-10 na UL, gdzie doktoryzował się z niej w 1910. W l. 1910-12 był asystentem B. Radiszewskiego na UL, a w l. 1912-18 adiunktem w zakładzie chemiczno-farmaceutycznym ministerstwa spraw wewnętrznych w Wiedniu. Po powrocie do kraju (1918) był organizatorem i wicedyrektorem Państwowego Instytutu Farmaceutycznego w Warszawie, a na wniosek prof. Politechniki Lwowskiej Ignacego Mościckiego został w 1921 wicedyrektorem Spółki "Metan" we Lwowie, założonej przez Mościckiego w 1916. Jej celem było prowadzenie technologicznych prac doświadczalnych, związanych z przemysłem chemicznym. Lwowska Spółka "Metan" w 1922 przekształciła się w Chemiczny Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, z Mościckim jako dyrektorem i Martynowiczem jako wicedyrektorem. Z chwilą objęcia prezydentury państwa przez Ignacego Mościckiego w 1926 M. zajął jego stanowisko i zrealizował budowę wyposażonych i przygotowanych do pracy naukowej gmachów Instytutu na Żoliborzu (1928). M. brał udział w pracach zawiązanego w 1922 Obywatelskiego Komitetu Obrony Przeciwgazowej, przekształconego w 1924 w Tow. Obrony Przeciwgazowej (TOP). M. był członkiem rady i wydziału wykonawczego TOP, a następnie wiceprezesem, będąc równocześnie wiceprezesem Ligi Obrony Powietrznej i doprowadził w 1928 do ich scalenia w Ligę Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP), której w pierwszych latach był wiceprezesem, a od maja 1931 do śmierci prezesem. Położył duże zasługi dla rozwoju lotnictwa sportowego i szybownictwa. Był też członkiem Komitetu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz inicjatorem powołania w 1930 Komitetu Pań do budowy Cywilnej Szkoły Obrony Przeciwgazowej w Warszawie. M. odznaczony był Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta. Zmarł 23 VIII 1935 w Otwocku.
Źródło: http://www.fundacja-sbfp.pl/html/biogramy_m.html

* Tagi: cmentarz parafialny | nauka | osoba


---------------------
Powyższe hasło w publikacji tradycyjnej cytujemy następująco:
Marek Ziemba, Martynowicz Zenon (1880 - 1935), hasło [w:] Marek Ziemba (red.), Słownik Rozwadowa i okolic, http://slownik.rozwadow.pl/s.php?i=sgchk3ou1a, dane z dn. 21.02.2019.Wszelkie prawa zastrzeżone © portal Rozwadow.pl 2004-2019

Forum | PKP Rozwadów | Cmentarz Rozwadów | Rozwadowski Kram | Strona Socjologa | Mobilny Rozwadów | Kolejarski Rozwadów