Index | Zaproponuj hasło | Obecnie mamy [132] haseł |

SŁOWNIK ROZWADOWA I OKOLIC ver. 0.8

Redaguje i programuje: Marek Ziemba


Padewski Wenaty Stanisław - Autor hasła: Janusz Paluch
biskup, ur. 18 IX 1932 Huta Nowa, pow. Buczacz, woj. tarnopolskie. Syn Tadeusza i Marii Charęza. W 1945 przeniósł się na Dolny Śląsk. Uczył się w szkole podstawowej w Nowym Miasteczku i w liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli. Do kapucynów prowincji krakowskiej wstąpił 27 VIII 1949 w Sędziszowie Młp. Śluby proste złożył 28 VIII 1950 tamże, uroczyste 19 IX 1953. Maturę państwową zdał w 1957 w Krakowie. W Wyższym Seminarium Duchownym 00. Kapucynów ukończył nauki filozoficzne i teologiczne. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 II 1957. Od 1957 był katechetą w szkołach podstawowych nr 5 i nr 38 w Bytomiu. W latach 1961-1964 studiował polonistykę na KUL, a potem na U. J. w Krakowie. Magisterium filologii polskiej otrzymał na podstawie pracy "Sprawy słowiańskie w piśmiennictwie polskim i łacińskim za czasów Zygmunta Starego" 22 VI 1966. W 1968-1969 był duszpasterzem akademickim przy parafii św. Augustyna we Wrocławiu, potem katechetą w Krośnie, gwardianem w Krakowie 1970-1973. W Rozwadowie był katechetą 1973-1976, gwardianem i administratorem parafii w Rozwadowie (obecnie Stalowa Wola) oraz wikarym prowincji 1976-1985. W Rozwadowie (dziś Stalowa Wola) przebudował część kościoła nad chórem zakonnym i zwieńczył całość nową wieżyczką. Dokonał przebudowy kaplic bocznych z lewej strony kościoła i dodał dwa nowe przedsionki z wejściem. Zbudował narożną kapliczkę w kształcie groty i umieścił w niej figurę Madonny według modelu gipsowego (podobno dzieło Langmana ojca) z krakowskiego klasztoru kapucynów. Jest to dzieło dłuta rzeźbiarza Jana Kucaba. Dach kościoła i część dachu klasztornego pokrył blachą miedzianą. Na terenie przylegającym do kościoła od strony ul. Traugutta zbudował nowoczesną salę widowiskową na cele parafialne 1979. Ponadto wykonano ogrodzenie z kamienia w powiększonej części placu kościelnego. Dnia 10 czerwca 1995 roku O. Stanisław Wenanty Padewski został konsekrowany na biskupa pomocniczego w Kamieńcu Podolskim. Pełnił funkcję biskupa pomocniczego we Lwowie. 4 V 2002 został ordynariuszem nowo erygowanej diecezji chrakowsko-zaporoskiej.
* Tagi: osoba


---------------------
Powyższe hasło w publikacji tradycyjnej cytujemy następująco:
Janusz Paluch, Padewski Wenaty Stanisław, hasło [w:] Marek Ziemba (red.), Słownik Rozwadowa i okolic, http://slownik.rozwadow.pl/s.php?i=sic5wr6a1j, dane z dn. 21.02.2019.Wszelkie prawa zastrzeżone © portal Rozwadow.pl 2004-2019

Forum | PKP Rozwadów | Cmentarz Rozwadów | Rozwadowski Kram | Strona Socjologa | Mobilny Rozwadów | Kolejarski Rozwadów