Index | Zaproponuj hasło | Obecnie mamy [132] haseł |

SŁOWNIK ROZWADOWA I OKOLIC ver. 0.8

Redaguje i programuje: Marek Ziemba


Bielecki Adam Feliks - Autor hasła:
notariusz, urodził się 20 grudnia 1899 r. w Nowym Sączu jako syn Mieczysława i Adeli z domu Ziegler. W latach 1907-1911 uczęszczał do szkoły powszechnej w Jaśle. Później kontynuował naukę w prywatnym gimnazjum OO. Jezuitów w Bąkowicach, a następnie w c.k. gimnazjum w Jaśle. Maturę złożył w 1918 r. W tym samym roku podjął studia na Politechnice we Lwowie, które przerwał z powodu wojny i trudnych warunków materialnych. W 1920 r. rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, które ukończył w 1925 r. Poświęcił się zawodowi notariusza. Do roku 1938 pracował jako asesor notarialny w kancelariach notarialnych w Krakowie, Krośnie, Rozwadowie, Brzostku i Jaśle. W 1938 r. został mianowany przez Ministra Sprawiedliwości notariuszem w Brzostku. W 1945 r. podjął pracę jako samodzielny notariusz w Jaśle. Po upaństwowieniu prywatnych biur notarialnych w 1952 r. został mianowany notariuszem w Państwowym Biurze Notarialnym w Jaśle. Równocześnie pełnił funkcję kierownika tego Biura. Na emeryturę przeszedł 31 grudnia 1969 r. Zmarł 22 stycznia 1975 r. Źródło: http://www.jaslanie.gal.pl/b_slow.html
* Tagi: osoba


---------------------
Powyższe hasło w publikacji tradycyjnej cytujemy następująco:
Bielecki Adam Feliks, hasło [w:] Marek Ziemba (red.), Słownik Rozwadowa i okolic, http://slownik.rozwadow.pl/s.php?i=snczmtpwvy, dane z dn. 21.02.2019.Wszelkie prawa zastrzeżone © portal Rozwadow.pl 2004-2019

Forum | PKP Rozwadów | Cmentarz Rozwadów | Rozwadowski Kram | Strona Socjologa | Mobilny Rozwadów | Kolejarski Rozwadów