Index | Zaproponuj hasło | Obecnie mamy [132] haseł |

SŁOWNIK ROZWADOWA I OKOLIC ver. 0.8

Redaguje i programuje: Marek Ziemba


Kochan Bronisław - Autor hasła: Marek Ziemba
(1916-1990). Urodzony 8 sierpnia 1916 r. we wsi Charzewice w powiecie rozwadowskim, w rodzinie robotnika rolnego Walentego i Franciszki z Czeladków. Miał dwóch braci i cztery siostry. Ukończył w Rozwadowie szkołę powszechną. W wieku szesnastu lat zaczął naukę w Szkole Podoficerskiej dla Małoletnich w Nisku. Po jej ukończeniu w stopniu starszego strzelca skierowany do 3. Pułku Piechoty Legionów w Jarosławiu. Jako kapral nadterminowy pełnił obowiązki instruktora drużynowego. 5 kwietnia 1939 r. został skierowany na Westerplatte. Dowódca 3. Pułku Piechoty Legionów przedłużył mu służbę nadterminową do dnia 31 marca 1940 r.1. W czasie obrony był zastępcą dowódcy wartowni nr 3. Po kapitulacji jako jeniec wojenny przebywał w Stalagu I A. Z niewoli powrócił do kraju w 1945 r. Jako starszy adiunkt rozpoczął w 1946 r. pracę na kolei w Rozwadowie. Rok później zawarł związek małżeński z Władysławą. W 1976 r. przeszedł na emeryturę. W 1986 r. została mu przyznana renta inwalidy wojennego. Nominację na stopień ppor. w stanie spoczynku otrzymał w 1989 r. Latem 1990 r. wyjechał z żoną w odwiedziny do syna Waldemara do Kanady. Tam zachorował, po operacji zmarł 13 lipca 1990 r. Przywiezioną do kraju urnę z prochami złożono 21 marca 1992 r. w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Stalowej Woli. Wdowa Władysława mieszka w Stalowej Woli z dwiema córkami Marią i Bogumiłą oraz synem Waldemarem. Córka Bogumiła ukończyła geodezję we Wrocławiu i pracuje w Orle jako geolog w Zakładzie Poszukiwania Nafty i Gazu. Syn Waldemar ukończył Technikum Mechaniczne w Stalowej Woli, podjął pracę w elektrowni Kozienice, wyjechał na wycieczkę do Francji i z powodu stanu wojennego w 1981 r. przedostał się do Kanady, i tam zamieszkał. Córka Maryla wraz z rodziną mieszka w Gdańsku. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Orderu VM (1989), Odznaka Grunwaldzka (1960), Medal 30-lecia PRL (1974), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939" (1982), odznaka honorowa "Za zasługi dla Miasta Gdańska" (1984). /Źródło: http://www.westerplatte.pl/biogramy/71.html/
* Tagi: historia | osoba


---------------------
Powyższe hasło w publikacji tradycyjnej cytujemy następująco:
Marek Ziemba, Kochan Bronisław, hasło [w:] Marek Ziemba (red.), Słownik Rozwadowa i okolic, http://slownik.rozwadow.pl/s.php?i=spkwre51g4, dane z dn. 21.02.2019.Wszelkie prawa zastrzeżone © portal Rozwadow.pl 2004-2019

Forum | PKP Rozwadów | Cmentarz Rozwadów | Rozwadowski Kram | Strona Socjologa | Mobilny Rozwadów | Kolejarski Rozwadów