Index | Zaproponuj hasło | Obecnie mamy [132] haseł |

SŁOWNIK ROZWADOWA I OKOLIC ver. 0.8

Redaguje i programuje: Marek Ziemba


Janocha Florian - Autor hasła: Marek Ziemba
(imię zakonne Florian), kapucyn, pisarz, kaznodzieja, misjonarz ludowy. Urodził się 13 XI 1855 r. w Haczowie k. Krosna jako syn rolnika Michała i Heleny Materna. Uczęszczał do gimnazjum w Jaśle w latach 1870 - 74 i w Rzeszowie /1875/. W 1874 r. wstąpił do nowicjatu kapucynów w Sędziszowie. Studia teologiczne odbył w latach 1876 - 78 w Instytucie Teologicznym we Lwowie. W zakonie pełnił różne funkcje, był magistrem nowicjuszy w Sędziszowie i Rozwadowie. W Krakowie pełnił urząd prowincjała w latach 1891 - 97 i 1900 - 03. W czasie I wojny światowej w latach 1914 -15 był kapelanem i katechetą kilkuset polskich uchodźców w Znojnie na Morawach. Organizował dla nich również pomoc materialną. Był amatorem rzeźbiarzem i malarzem. Ogłosił drukiem biografię o. Wacława Nowakowskiego, historyka powstania 1794 r. i działacza narodowego w r. 1863, a następnie długoletniego zesłańca, pt. "Krótki życiorys o. Wacława Nowakowskiego", Kraków 1903; "Ostatnie chwile o. Wacława Nowakowskiego", Kraków 1899 i utwory sceniczne np. "Jasełka", Kraków 1901; "Podpalacze w domu Henki", Kraków 1918; "Na proklamację niepodległej i zjednoczonej Polski", Kraków 1918. Był też dobrym kaznodzieją i misjonarzem ludowym. Był czynnym działaczem Związku Haczowiaków, m.in. przewodniczył jego zjazdowi w 1911 r. Zmarł w 1921 r. Źródło: http://www.jaslanie.gal.pl/j_slow.html
* Tagi: historia | osoba


---------------------
Powyższe hasło w publikacji tradycyjnej cytujemy następująco:
Marek Ziemba, Janocha Florian, hasło [w:] Marek Ziemba (red.), Słownik Rozwadowa i okolic, http://slownik.rozwadow.pl/s.php?i=szsxqficb0, dane z dn. 21.02.2019.Wszelkie prawa zastrzeżone © portal Rozwadow.pl 2004-2019

Forum | PKP Rozwadów | Cmentarz Rozwadów | Rozwadowski Kram | Strona Socjologa | Mobilny Rozwadów | Kolejarski Rozwadów